Skip to main content

Ustrojstvo HŠSS-a

 

Tijela upravljanja Hrvatskog školskog sportskog saveza su:

  • Skupština
  • Izvršni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Predsjednik

 

Skupština je najviše upravljačko tijelo HŠSS-a koje upravlja poslovima HŠSS-a, a čine ju po jedan predstavnik udruženih članica, izabranih na način utvrđen aktima članica s tim da županijski školski sportski savez na čijem području djeluje sto (100) ili više škola, ostvaruje pravo na dva predstavnika u Skupštini. Predstavnici u Skupštini u mandatnom razdoblju 2018. - 2022. su:

 

Skupština
Ivančica Valek Zagrebačka županija
Tanja Tuđa Krapinsko-zagorska županija
Nikola Perković Sisačko-moslavačka županija
Sanja Ninković Karlovačka županija
Ivana Putarek Varaždinska županija
Darinka Šimunčić Koprivničko–križevačka županija
Dražen Milaković Bjelovarsko-bilogorska županija
Davor Juriša Primorsko-goranska županija
Milan Štimac Ličko - senjska županija
Saša Topić Virovitičko–podravska županija
Albinko Bagarić Požeško-slavonska županija
Mirna Mikić Brodsko-posavska županija
Jadranka Duvančić Zadarska županija
Zlatko Kraljević Osječko–baranjska županija
Mirna Rajle Brođanac Osječko–baranjska županija
Margit Vrbičić Šibensko – kninska županija
Stipe Tomić Vukovarsko–srijemska županija
Ivan Tokić Splitsko–dalmatinska županija
Zdravko Omrčen Splitsko–dalmatinska županija
Martin Bogoje Dubrovačko–neretvanska županija
Marin Horvat Međimurska županija
Franjo Ivanišević Istarska županija
Hrvoje Lekić Grad Zagreb
Pere Markić Grad Zagreb

 

Izvršni odbor sastoji se od ukupno devet (9) članova, uključivo Predsjednika i dva dopredsjednika HŠSS-a s tim da je jedan (1) član Izvršnog odbora predstavnik Središnjeg državnog ureda za šport. Članovi Izvršnog odbora u mandatnom razdoblju 2018. - 2022. su:

 

Izvršni odbor
Nikica Perković predsjednik
Zdravko Omrčen dopredsjednik
Jadranka Duvančić dopredsjednica
Davor Juriša član
Ivana Putarek članica
Mirna Rajle Brođanac članica
Stipe Tomić član
Marin Horvat član
Jozo Ćavar predstavnik SDUŠ-a

 

 

Nadzorni odbor sastoji se od ukupno tri (3) člana, s tim da je jedan (1) član Nadzornog odbora predstavnik predstavnik Središnjeg državnog ureda za šport. Članovi Nadzornog odbora u mandatnom razdoblju 2018. - 2022. su:

 

Nadzorni odbor
Boris Krstičević predsjednik
Ljiljana Turina Bujanović članica
Ivan Baričević predstavnik SDUŠ-a

 

 

Članovi disciplinske komisije u mandatnom razdoblju 2018. - 2022. su:

 

Članovi disciplinske komisije
Igor Miličević predsjednik
Sandra Baturina članica
Bruno Štefanek član
Toni Svoboda član
Tanja Škrak članica

 

 

Predsjednik HŠSS-a u mandatnom razdoblju 2018. - 2022.

 

Predsjednik Hrvatskog školskog sportskog saveza
Nikola Perković